Når du trenger
en dyktig advokat…

Hvem er Advokatene på Jeløy?

Advokatene på Jeløy er et kontorfellesskap med advokater som driver sin virksomhet i det tidligere administrasjonsbygget til Moss Glassverk.

Om oss

Vår filosofi

Enhver som kontakter oss skal oppleve at de blir ivaretatt og fulgt opp profesjonelt, hurtig og med en høy, faglig standard.

For næringsliv, offentlige etater og privatpersoner

Fagområder

Våre advokater arbeider med prioriterte fagområder. 
En stadig mer komplisert og utfordrende hverdag gjør at bruk av spesialister innenfor mange yrkesgrupper er nødvendig for å oppnå best resultat.