Når du trenger
en dyktig advokat…

Hvem er Advokatene på Jeløy?

Advokatene på Jeløy er et kontorfellesskap med advokater som driver sin virksomhet i det tidligere administrasjonsbygget til Moss Glassverk.

Kontorfellesskapet består av Advokatfirmaet Pedersen, Reier & CO AS med advokatene Ronald Pedersen, Marte Reier, Stein Olsvik, Helge Karlbom og Halldis Årseth, og de tre advokatene Tone Monclair, Renate Bjørnstad og Bård Hauger, som alle driver selvstendig advokatvirksomhet.

Om oss

Vår filosofi

Enhver som kontakter oss skal oppleve at de blir ivaretatt og fulgt opp profesjonelt, hurtig og med en høy, faglig standard.

For næringsliv, offentlige etater og privatpersoner

Fagområder

Våre advokater arbeider med prioriterte fagområder. 
En stadig mer komplisert og utfordrende hverdag gjør at bruk av spesialister innenfor mange yrkesgrupper er nødvendig for å oppnå best resultat.