Stein Olsvik

Advokat Stein Olsvik vil gjøre sitt aller beste for å finne en rettferdig, effektiv og god løsning på din sak. Han har særskilt kompetanse innen personskaderett og trygderett.

Prioriterte fagområder

Personskadeerstatning etter

  • Bilulykker
  • Yrkesskader
  • Pasientskader
  • Voldsepisoder

Generell erstatningsrett
Forsikringsrett
Trygderett
Bistandsadvokat

Praksis
  • Advokat i Advokatfirmaet Pedersen, Reier & Co AS fra 1997