Halldis Årseth

Advokat Halldis Årseth har spesiell erfaring med løsning av tvister i arbeidsforhold, både i form av forhandlinger og rettslig prosess. Hun har arbeidet mye med avtaler knyttet til ansettelser, endringer og avslutning av arbeidsforhold. I tillegg har hun erfaring fra trygderett, strafferett, bistandsadvokatoppdrag og flere andre rettsområder.

Prioriterte fagområder

Arbeidsrett, herunder

  • Oppsigelse
  • Omorganisering og nedbemanning
  • Sluttavtaler
  • Ansattes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse
  • Diskriminering i arbeidslivet
  • AFP/pensjon

Bistandsadvokat

Praksis

2014 – Advokat i Advokatfirmaet Pedersen, Reier & co, Moss
2012 – 2014 Advokat i Finansforbundets juridiske avdeling, Oslo
2010 – 2012 Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Smedsrud Stoltz, Oslo